ริมสวนสมุนไพร

บทความ

+++++ เที่ยวใกล้กรุง ล่องเรือธรรมชาติ สัมผัสวัฒนธรรม ในกรุงเทพฯ +++++

28-11-2557 07:33:57น.

กษณะเด่นของชุมชน ชุมชนบ้านมอญบางกระดี่ มีความโดดเด่นตรงที่มีประชากรกว่า 3000 คน ที่ยังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรม ในการดำเนินวิถีชีวิตในแบบมอญดั้งเดิม ทั้งในการอู่อาศัย อาหารการกิน ภาษา และการแต่งกาย

หลักฐานที่สามารถอธิบายความเป็นมา และความเก่าแก่ของชุมชนมอญบางกระดี่ได ้ก็คือ สถาปัตยกรรม และสิ่งก่อสร้างภายในวัดบางกระดี่ ได้แก่ เจดีย์ พระพุทธรูป และความเชื่อมโยงทางด้านสังคม และวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน

 

สถาปัตยกรรมภายในวัด เป็นงานศิลปะแบบพื้นบ้าน และวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น
การ ตรวจเทียบรูปแบบศิลปะ และยุคสมัย ของโบราณวัตถุโบราณสถาน ภายในชุมชนมอญบางกระดี่ ศิลปะปูนปั้น ลวดลายแกะสลัก บนบานประตูโบสถ์ หน้าต่าง และศาลาการเปรียญ พบว่าได้รับอิทธิพลศิลปะจีนแบบราชนิยมสมัยรัชกาลที่ ๓ ถึงช่วงต้นรัชกาลที่ ๔ คาดว่ามีอายุประมาณ 150 ปี

โดย ในปี 2550 ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ปี 2550 ด้าน “ชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว” โดยเป็น ชุมชนมีการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความเข้มแข็งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาบริหาร และจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน และชุมชนมีปัจจัยพื้นฐานในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างสมดุล

หมู่ที่ 2 มีกลุ่มบ้านสานกก บ้านเปลมอญ บ้านไม้ฟืน บ้านขนม พิพิธภัณฑ์การแต่งกายและมารยาทมอญฯลฯ
หมู่ที่ 8 มี บ้านขนม บ้านทะแยมอญ บ่อนสะบ้า บ้านฉัตรธง บ้านแส้ ฯลฯ
หมู่ที่ 9 มี พิพิธภัณฑ์ภาพมอญ พิพิธภัณฑ์ต้นจาก บ้านทำนา บ้านขนม ฯลฯ

กิจกรรมภายในชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตชาวมอญแท้และดั้งเดิม เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี 12 เดือน ได้ตลอดทั้งปี เช่น
เดือนกันยายน เทศกาลตักบาตรน้ำผึ้ง ของชุมชนมอญบางกระดี่
เดือนตุลาคม ช่วงออกพรรษา เทศกาลตักบาตรดอกไม้ ตักบาตรเทโว เทศกาลกวนกระยาสารท

เดือนเมษายน ก่อน วันที่ 13 เทศกาลกวนกะละแม ข้าวแช่
วันที่ 13-15 เทศกาลส่งข้าวแช่ ทำบุญตักบาตร
วันที่ 16-18 เทศกาลสรงน้ำพระ ทรงเจ้าพ่อบางกระดี่
การละเล่นบ่อน สะบ้า ทะแยมอญ
ช่วงค่ำของวันที่ 18 ประเพณีคอนเสิร์ตลอยชาย เป็นต้น

โปรแกรม ท่องเที่ยว บ้านมอญบางกระดี่ 1 วันhttp://www.bloggang.com/mainblog.php?id=t-nature&month=04-09-2008&group=7&gblog=4

กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อยืนยัน การใช้โปรแกรม ก่อนการเดินทางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติิดต่อ 086-603-3038

โปรแกรม ท่องเที่ยว บ้านมอญบางกระดี่ 1 วัน

10.00 น. เดินทางถึงบ้านมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ไหว้ พระพุทธรูปยืนไม้แกะสลักจากไม้ทั้งต้น เจดีย์ โบสถ์ แบบมอญ อายุเก่าแก่ ชมสถาปัตยกรรมภายใน วัดซึ่งเป็น ศิลปะแบบพื้นบ้าน ซึ่งเกิดจากพลังศรัทธาของชาวบ้าน สมัยปลายรัชกาลที่ 3 ถึง ต้นรัชกาลที่ 4 อายุกว่า 135 ปี
10.30 น. แวะชมการ สาธิต ชิม และ ทดลองทำขนมไทย บ้านขนม (ป้าเปี๊ยก) อาทิเช่น ขนมหม้อแกง ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ฯลฯ
11.00 น. ชมบ้านเรือนไทย อายุเก่าแก่ ของชุมชนมอญบางกระดี่ เป็นชุมชนที่มอญเพียงแห่งเดียว ในกรุงเทพฯที่ ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนมอญบางกระดี่ ไว้ อย่างเหนียวแน่น
11.15 น. ชมพิพิธภัณฑ์ บ่อนสะบ้ามอญ ทะแยมอญ สาธิตและมีส่วนร่วมในการละเล่นพื้นบ้าน ฟังการขับกล่อม จากวงดนตรีหงส์ฟ้ารามัญ วงดนตรีปี่พาร์ทมอญแห่งเดียวในประเทศไทย
11.45 น. ชมการสาธิตและทดลองทำแส้ปัดยุงโบราณจากสะโพกจาก ทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมา
เพิ่มมูลค่า ทำให้เกิด สินค้า ( OTOP ) ชั้นเยี่ยมของชุมชน
12.15 น. ชมพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายมอญ ภาพเก่าเล่าอดีต กับความเชื่อการถ่ายรูปทำให้อายุสั้น โดยความร่วมมือของ ชุมชนชาวบางกระดี่ พร้อมชม วีดีทัศน์ภาพเก่า
12.45 น. รับประทานอาหารกลางวันเลิศรส (อาหารไทย,มอญ) set menu เช่น แกงกระเจี๊ยบ น้ำพริกมอญ ปูทะเลผัดผงกะหรี่ กุ้งอบวุ้นเส้น ผัด หมี่น้ำ ปลาหมอเทศ แดดเดียว สังขยาเปียก ฯลฯ ระหว่างรับประทานอาหาร เชิญท่าน โชว์เสียงเพลงและลีลา การร้องเพลงที่เร้าใจในเพลงหลากหลายสไตท์ ถ่ายรูปกับชุดแต่งกายมอญ พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น. ชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของชุมชน ที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ที่แสดง ถึงวิถีชีวิตของชุมชนตั้งแต่อดีต พร้อมแสดงแผนผังชุมชนบางกระดี่
15.00 น. แวะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

...............................................................................................

ท่านสามารถติดต่อจองเรือได้ ืเพื่อล่องเรือชมวิถีชีวิต

ล่องเรือ พร้อมรับของว่าง เลือก 1 รายการ
- ชมวิถีชาวบ้าน เข้าชมสาธิตและทดลองการทำวังกุ้ง วังปลา ระบบปิด ( เลี้ยงตามธรรมชาติ) อีก อาชีพหนึ่งของชุมชน พายเรือ ตกปลา ชมธรรมชาติ ท่านสามารถเลือกซื้อหา กุ้งปลา ปู สดได้จากที่นี่ เพื่อเป็น เป็นของฝากกลับบ้าน พร้อมชมฝูงลิงแสมอาศัยตามธรรมชาติ ที่อยู่ร่วมกับชุมชนมานาน แวะแหล่งรวมของฝาก ท่องเที่ยว บางขุนเทียนชายทะเล
- ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง บ้าน พร้อมชมฝูงลิงแสมอาศัยตามธรรมชาติ ตามรอยเส้นทางประพาสทางเรือ และ สักการะ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ทหารในสมัยพระเจ้าเสือ พักผ่อนถ่ายรูปตามอัธยาศัยhttp://www.bloggang.com/mainblog.php?id=t-nature&month=04-09-2008&group=7&gblog=4

กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อยืนยัน การใช้โปรแกรม ก่อนการเดินทางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติิดต่อ 086-603-3038

................................................................................................................................


ค่าบริการท่านละ 290 บาท เด็ก (อายุ 4-12 ปี) 200 บาท
ราคานี้รวม
1.ค่าอาหารกลางวัน set Menu 5 อย่าง + ค่าอาหารว่าง
2.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
3.บริการน้ำดื่มตลอดรายการ
4.รับของที่ระลึก ของแจก
5.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตลอดการเดินทาง


หมายเหตุ - ทุกโปรแกรมใช้เฉพาะวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เท่านั้น
- การแสดงพื้นบ้านชุดเล็ก 500 บาท/ ชุด
- เวลาและโปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- เยี่ยมชมและมีส่วนร่วมในงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานเปิง
สงกรานต์ ลอยชาย กวนกะละแม ตักบาตรน้ำผึ้ง ตักบาตรดอกไม้ กวนกระยาสารท ฯลฯกรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อยืนยัน การใช้โปรแกรม ก่อนการเดินทาง